Kvalitetan vrtić je onaj koji deci pruža sigurno i podsticajno okruženje u kom će ostvariti sva svoja prava i potrebe.

Deca su jedinstvena bića sa jednakim pravima da se njihova jedinstvenost prepozna i uvaži, ona su  kompetentna i bogata potencijalima i treba da budu ostvarena, zadovoljna i srećna. Neophodno je da se osećaju bezbedno, ali ne prezaštićeno i preregulisano, već sigurno da će se njihove potrebe, interesi i interesovanja uvažavati i podržavati. Trebalo bi da se osećaju kao pripadnici zajednice i da budu okružena dovoljno poznatim, a istovremeno novim izazovima.

Kvalitetan vrtić je pravo mesto za to, mesto gde deca razvijaju svoje sposobnosti, talente i veštine od najranije dobi, jer svako dete ima pravo da ostvari svoj puni potencijal.

Većini dece vrtić je prvo iskustvo u većim grupama vršnjaka, a i prvi odnos sa autoritetom sa kojim nemaju ličnu i intimnu povezanost kao u porodici. Zato je jako bitno da se dete nađe u sigurnom okruženju, jer tek tada može tragati za izazovima. Sigurnost proističe iz odnosa poverenja i predvidljivosti, a predvidljivost, bilo da je ona socijalna („ljudi koje znam biće ovde za mene”) ili fizička („znam gde to mogu naći”), je važna jer detetu obezbeđuje doživljaj da imaju kontrolu nad situacijama i događajima. Zato, pre svega, budite sigurni da vaši mališani svoj dan provode u okruženju u kom su mirni i zaštićeni.

Pored toga, u program je neophodno uključiti roditelje i porodicu kao primarne vaspitače dece.  Kvalitet porodičnih odnosa je od ključne važnosti za detetov stabilan i zdrav rast i razvoj. Porodica je utočište od rođenja i susreta sa prvim problemima, nudi nam sigurnost i podršku kada stvari nisu dobre. Osećaj pripadnosti koju nam ona pruža jedan je od najvažnijih preduslova sreće.

Takođe, nezanemarljivu važnost ima i lokalna zajednica, pa im zato kada idemo u različite posete stvaramo uslove da postavljaju pitanja, nalaze odgovore i na taj način uče.

Kada se nalazi u vrtiću koji je sigurno okruženje za njega, podržano od strane roditelja i uključeno u lokalnu zajednicu, dete ima prostor da ostvari svoje potrebe i istražuje svet oko sebe. Ta potreba i motivacija su urođeni i neophodno je samo da mu obezbedimo uslove za to.

Dete je biće igre.

Ono ima kreativni potencijal da izrazi sebe i svoje razumevanje sveta na mnogo različitih načina.

Igra je prirodan način odnosa deteta prema svetu; kroz igru dete doživljava, proširuje i prerađuje iskustva. Poželjno je da dete uči u situacijama i aktivnostima koje se zasnivaju na igri i istraživanju, a ne prema unapred isplaniranim aktivnostima i spremnim sadržajima podučavanja.

Nauka je dokazala da se u periodu od rođena do sedme godine života stvara najveći broj neuronskih veza, kao i da u ovom periodu razvoja dete uči sa najviše entuzijazma, volje i istrajnosti.

 

Igra kao najprirodniji način učenja podstiče dete da izražava misli i osećanja, da bude kreativno i da rešava probleme. Tako stiče samopouzdanje, preuzima odgovornost i upoznaje svet oko sebe.

U praksi to funkcioniše tako što je svaki predmet i instalacija koja se nalazi u dečjim prostorijama u vrtiću tu na osnovu nekog projekta koji su deca pokrenula sa vaspitačima i predstavlja podsećanje na iskustvo koje su prošli kroz taj projekat. Teme za projekat dolaze tako što vaspitači osluškuju decu i na osnovu njihovih interesovanja pokreću igru u kojoj će doći do novih znanja i zadovoljiti svoju radoznalost, a sve u prostoru koji je inspirativan, slobodan za istraživanje, i koji ih podstiče da sarađuju sa drugima, isprobavaju i upoznaju svet oko sebe.

 

Da li će se deca tim pristupom dobro pripremiti za školu?

 

Dete se za školu priprema od rođenja, a od trenutka kada kroči u vrtić uči i savladava rutine, socijalizuje se i ostvaruje odnose u okruženju u kojem vlada različitost i kroz koje će razviti kritičko mišljenje i steći mnoge veštine bitne za budućnost. Kvalitetan vrtić nije onaj koji priprema dete za školu, jer u kvalitetnim predškolskim programima mi razumemo da je predškolski uzrast period u kome se stvaraju temelji za razvoj kompetencija za celoživotno učenje. U ovakvim vrtićima deca se pripremaju za život, a ne za samo jedan segment u svom putu razvoja, kakav je polazak u školu.

 

Kvalitetan vrtić je onaj koji prepoznaje značaj predškolskog doba u razvijanju sposobnosti za celoživotno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost. Bitno je da vi kao roditelji možete svakodnevno mirno i bezbrižno da poverite svoje dete na čuvanje i da budete sigurni da ljudi koji ga okružuju, poštuju njegova prava, potrebe i podstiču razvoj njegovog prirodnog potencijala.