Fina motorika predstavlja korišćenje najmanjih mišića tela u cilju izvođenja preciznih pokreta. Ona se razvija od najranijeg detinjstva čim dete počne da puzi i koristi prste obe šake za tu aktivnost. Usko je povezana i razvija se uporedo sa krupnom motorikom (korišćenje velikih mišića i delova tela bebe): okretanje glave, ramena, pokretanje nogica. Centar za razvoj fine motorike nalazi se u kori velikog mozga i povezan je sa drugim centrima, za govor, vid, stopala. Podsticanjem razvoja ovih centara između njih stvaraju se sinapse, odnosno veze neophodne za normalni razvoj deteta. Ukoliko se kod deteta ne podstiče razvoj fine motorike i onemogući normalan razvoj sinapsi može doći do raznih kognitivnih poremećaja.

Fina motorika i razvoj govora

 Fina motorika je tesno povezana sa govorom i njihovi centri se u mozgu nalaze jedan blizu drugog i zbog toga, dete koje nema razvijenu finu motoriku, ima poteškoće u govoru i može doći do kognitivnih poremećaja kao što su disleksija, disgrafija, teškoće u učenju. Razvoj fine motorike prstiju šake i koordinacije pokreta važna osnova za razvoj grafomotorike i lakše učenje pisanja. Aktivniji prstići znače bolji govorni, emocionalni i intelektualni razvoj deteta.

Kako razvijati finu motoriku?

Razvoj fine motorike poćinje u najranijem detinjstvu kada dete počne da puzi. Zbog toga trebate dopustiti Vašem detetu da puzi. Nemojte ga ograničavati stavljanjem u ogradice, krevece i ogradjene prostore za igru. Razvoj fine motorike se najbolje podstiče kroz igru, pa omogućite detetu da se igra koristeći najmanje mišiće u telu. Aktivnosti kojima ćete to postići su bacanje i hvatanje lopte, igre testom, plastelinom, glinom, prirodnim materijalima, cepkanje hartije, ubacivanje sitnih predmeta u otvore, crtanje, bojenje i slično.

Veoma je važno da dete u igri koristi SVE prstiće, a ne samo dva ili tri prsta na obe ruke. Fina motorika podrazumeva razvoj najmanjih, sitnih, FINIH mišića u telu, a ne manipulisanje sitnim i finim predmetima.

Fina motorika se razvija kroz svakodnevne životne aktivnosti, pa treba podsticati dete da se samostalno hrani, oblači, svlači, učestvuje u pospremanju igračaka, pomažu u kući i slično. Uključite Vaše mališane u svakodnevne aktivnosti i dopustite da bude samostalno. Veštine koje usvaja potrebno je da vežba i usavršava da bi na kraju potpuno ovladalo njima. Ono će se igrati i razvijati, a vi ćete uživati u provedenom vremenu zajedno.

Fina motorika i telefoni/tableti?

Da li se razvoj fine motorike podstiče korišćenjem mobilnih telefona i tableta? Odgovor je da ne samo da se ne podstiče razvoj motorike već i negativno utiče na celokupni razvoj deteta. Tokom upotrebe mobilnog telefona i tableta Vaše dete koristi samo jedan ili dva prsta i njegova fizička aktivnost svedena je na minimum. Neka istraživanja pokazuju da  je preterano izlaganje tehnologiji direktno povezano sa poremećajima u govoru, poremećajima i manjkom pažnje, kašnjenjem u kognitivnom razvoju, otežanim učenjem. Da bi se dete pravilno razvijalo potrebna im je igra i kretanje, zato mu to omogućite. Osmislite igre i animirajte Vaše dete, vreme provedite na otvorenom, u prirodi, a ako se i Vi igrate sa njim razvijaćete bogatiji i prisniji odnos.

Bojana Milosavljević,

medicinska sestra – vaspitač