PROGRAMI

NAŠ VRTIĆ

PROGRAMI

U Našem vrtiću deca se dele u 4 uzrasne grupe i to:

NAŠ PROGRAM

U našoj ustanovi neguje se integrisani pristup učenju, zasnovan na jedinstvu misli, doživljaja i akcija svakog deteta. Naš program zasnovan je na našem razumevanju kako dete uči i kako se razvija, kao i kakva je uloga nas odraslih u tom procesu, dok sve ono što se u svakoj vaspitnoj grupi svakodnevno dešava predstavlja realni program, koji nastaje u interakciji dece, vaspitača i porodice. Program razvijamo kroz projektni pristup učenju, i to u svim uzrastnim grupama, od jaslica do grupe pred polazak u školu. U zavisnosti od dečijih trenutnih zainteresovanosti mi pokrećemo istraživanja koja prerastaju u projekte.

Кada je jasleni uzrast u pitanju projekti koji se tamo pokreću imaju najčešće cilj da obogate razvoj dečjih čula, ali i da olakšaju proces tranzicije dece iz porodične u vrtićku sredinu. Na predškolskom uzrastu projekti postaju više orijentisani dečjim pitanjima i idejama, tako da ih pokrećemo u odnosu na ono što decu trenutno zanima.

Ono što je sigurno, u projektnom pristupu učenju dete neće imati osećaj da je igra podvojena aktivnost u odnosu na učenje, što je slučaj u tradicionalnim predškolskim programima gde dete prekida igru da bi sa vaspitačem realizovalo neku aktivnost. U projektima mi se tokom čitavog dana igramo, ali u toj igri se u svakom minutu dešavaju velike i važne promene u dečjim kapacitetima za učenje i istraživanje, jer su ona istinski motivisana da nešto otkriju, saznaju, stvore…

Pitanje pripreme deteta za polazak u školu u Našem vrtiću je aktuelno uvek, jer naši roditelji sve ranije otvaraju ovo pitanje u želji da doprinesu što uspešnijem prelasku svog deteta iz vrtića u školu. Mi decu ne pripremamo za polazak u školu, mi deci razvijamo set veština za snalaženje u svakoj novoj situaciji u kojoj se nađu, a to će svakako u jednom trenutku biti i školsko okruženje. Nama  je u fokusu razvoj dečje samostalnosti, saradnje, komunikacijskih veština, odgovornosti, radoznalosti.

Naš vrtić

Naš vrtić je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.

Kontakt

Naš vrtić – Autokomanda
Rajka Mitića br. 14 (bivša ulica Banjički Venac 14)

Naš vrtić – Vračar
Šumatovačka 59

Upis i info
+381 63 586 119

E-mail
office@nasvrtic.rs

Pratite nas