Informacije za roditelje

 Početak / Naš vrtić / Informacije za roditelje


Adaptacija

Adaptacija je prilagođavanje na novu sredinu i kolektiv. Odvajanje od doma i roditelja je jedan poseban, vrlo delikatan trenutak u životu svakog deteta. On je vrlo stresan i za dete i za roditelje, ali istovremeno vrlo uzbudljiv. Potrebno je izvesti ga vrlo obazrivo, sa puno nežnosti, razumevanja i strpljenja.
Trajanje adaptacionog perioda je individualno i može biti od dve do tri nedelje pa i duže. Da bismo na najbolji način pomogli detetu da uspešno prođe kroz proces adaptacije na vrtić, neophodna nam je i podrška roditelja, kao i naša obostrana saradnja.
Dete se ne sili ni na šta, ali se motiviše da prihvati promenu koja mu se događa u životu i koja za njega nije laka.
U tom procesu koristimo različite strategije a period adaptacije možete olakšati time što pred detetom nećete pokazivati strah, brigu ili neku drugu emociju. Budite veseli i šaljite pozitivnu energiju.
Mi činimo sve da Naš vrtić bude detetu drugi dom, koje ga prihvata kada ono prvi put izlazi iz sveta svoje porodice i otkriva jedan novi svet – svet svojih vršnjaka.

Ishrana 

Pravilna ishrana je temelj razvoja svakog pojedinca ali i društva. Kvalitet nutritivnog unosa utiče na rast i razvoj organizma i na njegov zdravstveni status.
Ishrana u našoj ustanovi je nutritivno uravnotežena i izbalansirana.
Roditelji se informišu o jelovniku na nedeljnom nivou preko panoa koji se nalazi u vrtiću ili web stranice( kutak za roditelje).
Jednogodišnje dete treba da ima tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i dva međuobroka.
Dete uzrasta od 1-3 godine treba da ima tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i dva međuobroka i u toku celodnevnog obroka u vrtiću treba da unese 900kCal.
Dete uzrasta od 3-7 godina treba da ima tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i dva mešuobroka, i u toku celodnevnog boravka u vrtiću treba da unese 1200kCal.

Model ponašanja koji deca prihvataju je upravo onaj koji im odrasli nameću, zato dete nekad ne treba pitati šta želi da jede. Njegov jelovnik treba unapred isplanirati i toga se pridržavati. Ishrana treba da bude planirana, organizovana i realizovana da u toku dana obezbedi deci oko 75% svih nutritivnih potreba.

Naš vrtić

Naš vrtić je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.


Pročitaj više

Kontakt