fbpx

PANDA

PANDA

Pripremni predškolski program

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta . To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi . Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni i celodnevni . Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:
• celovitom razvoju deteta
• razvoju sposobnosti
• proširenju iskustva
• bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :
• Podsticanje osamostaljivanja
• Podrška fizičkom razvoju
• Jačanje socio-emocionalne kompetencije
• Podrška saznajnom razvoju
• Negovanje radoznalosti
• Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti

Program se realizuje po “A Modelu” koji predstavlja otvoren sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a ostvaruje se u skladu sa opštim načelima vaspitno-obrazovnog rada dok se specifični zadaci odnose se na važne aspekte pripreme za polazak u školu.

Aspekti razvoja:

• Socio-emocionalni razvoj
– razviju poverenje i samopoštovanje
– traže, daju i primaju podršku i pomoć druge dece i odraslih
– formiraju kulturno-higijenske i radne navike
– razvijaju istrajnost u aktivnostima i zadacima
– razvijaju saosećajnost i veštine slušanja
– konstruktivno učestvuju u kooperativnim i takmičarskim igrama
– opažaju i prihvataju sopstvenu i različitost drugih
– neguju i brinu o prirodnoj, fizičkoj i društvenoj sredini

• Saznajni razvoj (znanje i razumevanje sveta, govor i komunikacija, početno matematičko obrazovanje)

• Fizički razvoj (fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene,…)

• Istražajni i estetski razvoj (likovni izraz deteta, muzičko vaspitanje, dramski izraz deteta,…)

Naš vrtić

Naš vrtić je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.

Kontakt

Naš vrtić – Autokomanda
Rajka Mitića br. 14 (bivša ulica Banjički Venac 14)

Naš vrtić – Vračar
Šumatovačka 59

Upis i info
+381 63 586 119

E-mail
office@nasvrtic.rs

Pratite nas
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google