Zvezdice

 Početak / Naš vrtić / Program / Zvezdice


Zvezdice - Program nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom od 18-36 meseci

Program nege i vaspitno-obrazovnog rada dece od 18-36 meseci oslanja se na različite sisteme aktivnosti kroz sve aspekte razvoja detetove ličnosti:

• Motoričke aktivnosti čiji je cilj razvoj krupne i fine motorike gde se dete osposobljava za različite oblike kretanja, hodanja i trčanja, podstiče se razvoj spretnosti, pažnje, uspostavljanje kontrole pokreta, koordinacije pokreta, sposobnost održavanje ravnoteže, uče se pokretne igre, elementi ritmike i plesa.
• Senzorno-perceptivne aktivnosti( razvoj čulne osetljivnosti i opažanja) čiji je cilj usavršavanje podsticanje razvoja čulne osetljivnosti i opažanja deteta, podsticanje deteta da primećuje, samostalno istražuje različite površine u svojoj najbližoj okolini, provocirati dete na verbalnu i neverbalnu komunikaciju, usmeravati dete da opaža kombinacije mirisa i ukusa u svakodnevnom okruženju, upoznavati ga sa pojmom o sebi i sve aktivnosti izvoditi neposredno kroz učešće deteta, podsticati ga i podržavati njegove pokušaje.
• Muzičko-ritmičke aktivnosti čiji je cilj da u dečiji život unese veselje, radost, opuštenost i oduševljenje. Muzika dete emocionalno obogaćuje i čini ga plemenitim. Razvija se sluh, osećaj za ritam, koordinacija pokreta, podsticati dečije aktivnosti i negovati dečije pevanje, podsticati igre koje stimulišu razvoj sposobnosti za pevanje i razvoj glasa.
• Grafičko-likovne aktivnosti čiji je cilj stimulacija razvoja fine motorike ruku, podsticanje dece na istraživanje korišćenje novih likovnih sredstava i materijala( valjci, slikanje kanapima,...), podsticati decu na likovne aktivnosti novom i neobičnom organizacijom sredine( različite podloge, table na zidu, na podu, sa različitim sredstvima, voštane boje, drvene boje, kreda, aplikacije,...), podsticati decu na zajedničko obavljanje aktivnosti i stvarati vedro raspoloženje.
• Jezičke aktivnosti čiji je cilj da dete uči jezik kroz komunikaciju u različitim situacijama koristeći ga kao sredstvo da ostvari ono što želi, podsticanje verbalne i neverbalne komunikacije dete-dete, dete-odrasli, podsticati aktivnu upotrebu govora kroz zajedničke aktivnosti dece, bogatiti dečiji rečnik putem pričanja priča, pevanja pesmica, brojalica,...,osmisliti predstave o predmetima, osobinama životinja, pojedinim situacijama, emocijama i kroz njihovo izvođenje decu naučiti o istim.
Intelektualne aktivnosti čiji je cilj podsticati prirodnu radoznalost dece u odnosu na svet koji ih okružuje, istraživanje i kombinovanje predmeta, podsticanje da dete samostalno rešava praktične probleme, podsticati sposobnost zapažanja predmeta u prirodi kroz zajedničku igru i aktivnost.

Naš vrtić

Naš vrtić je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.


Pročitaj više

Kontakt